Pietistens marsjordre

Museumspedagog Per Christian Mollan knytter en direkte link til Hauge […]

Museumspedagog Per Christian Mollan knytter en direkte link til Hauge og at folk fra Fosen seilte i åpne båter mot Lofoten i februar.

 

Hans Nilsen Hauge var en lekpredikant og en seriegründer. Hauge startet et 30-talls virksomheter rundt i hele landet. I tillegg deltok han direkte eller indirekte i oppstart og finansiering av ca. 100, kanskje så mange som 150 andre virksomheter. Nilsen Hauge døde i Oslo i 1824.

Kontakt

Facebook
Telefon: +47 950 57 358
Epost: post@densisteviking.no